Registrace

Konference se lze zúčastnit jak prezenčně, tedy osobně, tak prostřednictvím vzdáleného přístupu / on-line. Všem registrovaným účastníkům poskytneme po skončení akce slideset prezentace a kompletní záznam.

Prezenční forma | poplatky:

  • Lékaři: 500,- Kč
  • Sestry: 250,- Kč
  • aktivní účastníci, zaměstnanci FN Olomouc a studenti: zdarma

Platba registračního poplatku na účet 36334811/0710 u České národní banky, variabilní symbol 9112 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Potvrzení o provedené platbě předložíte u registrace.

On-line forma účasti:

  • Bez poplatku - v dostatečném předstihu na vámi zadaný e-mail zašleme odkaz ke sledování konference.