Program konference

Lékařská sekce

 • 8.00 – 8.15 | R. Havlík, J. Zadražil, Č. Merta, Z. Mrozek 
  Slavnostní zahájení
  Vedení FNOL, LF UPOL a ČLK

 • 8.15 – 9.00 | Slavnostní přednáška IX. Luklova dne 2020
  Předsedající: M. Táborský , M. Hutyra, J. Přeček
  • Z. Moťovská | Antitrombotická léčba po infarktu myokardu: Kde jsme a kam kráčíme?

 • 9.00 – 10.05 | Ischemická choroba srdeční 2020
  Předsedající: M. Aschermann, P. Šantavý
  • 9.00 – 9.20 | J. Přeček | Komplexní management pacienta po IM: Na co bychom všichni měli myslet?
  • 9.25 – 9.45 | P. Šantavý | Současné možnosti chirurgické revaskularizace pacientů s AKS: akutní a dlouhodobá strategie
  • 9.50 – 10.05 | Tým Intervenční kardiologie | Akutní infarkt myokardu | LIVE CASE
 • 10.30 - 11.40 | Týmová spolupráce: Vnitřní lékařství a kardiologie: Návrat od separace oborů ke spolupráci
  Předsedající: M. Táborský, M. Hutyra
  • 10.30 – 10.50 | V. Klementa | Srdce a ledviny
  • 10.55 – 11.15 | D. Karásek | Diabetes a kardiovaskulární onemocnění
  • 11.20 – 11.40 | O. Urban | Gastroenterologie a kardiovaskulární onemocnění
  • 11.45 – 12.00 | Tým elektrofyziologie, J. Kautzner, T. Skála | Komorová extrasytolie už dávno není dle Lowna | LIVE CASE

 • 12.45 – 13.45 | Současné trendy v diagnostice a léčbě chlopenních vad
  Předsedající: M. Hutyra, F. Koubek
  • 12.45 – 13.00 | M. Hutyra | Standardy diagnostiky chlopenních vad v roce 2020
  • 13.05 – 13.20 | R. Nykl | Jak daleko postoupily možnosti nekoronárních intervencí?
  • 13.25 – 13.45 | Tým intervenční kardiologie, M. Sluka, M. Špaček | TAVI s použitím nejmodernějších technologií | LIVE CASE

 • 13.50 – 14.50 |  Náhlá smrt
  Předsedající: J. Kautzner, O. Moravec
  • 13.50 – 14.10 | M. Táborský | Jak se mění pohled na náhlou smrt a indikace ICD v posledních letech?
  • 14.15 – 14.35 | J. Kautzner | Současné komožnosti katetrizační léčby komorových arytmií
  • 14.40 – 14.55 | Tým elektrofyzioologie, M. Fedorco | Kombinace SQ ICD a leadless KS v prevenci NSS | LIVE CASE

 • 15.00 – 16.00 | Nejběžnější kardiologická onemocnění v každodenní klinické praxi: Novinky a výzvy
  Předsedající: P. Heinc, J. Václavík
  • 15.00 – 15.15 | J. Václavík | Hypertenze: Je stále co zlepšovat…
  • 15.20 – 15.35 | M. Lazárová | Srdeční selhání: Kardiovaskulární epidemie, kterou musíme zvládnout
  • 15.40 – 15.55 | R. Aiglová | Amyloidóza: Novinky v diagnostice a léčbě
  • 16.00 – 16.20 | M. Vícha | Antitrombotické léčba 2020: Fibrilace síní, DVT/PE, ICHDK, onkologie

 • 16.20 | Ukončení programu

Sesterská sekce

Organizační výbor: Mgr. Alena Kmoníčková, Mgr. Dagmar Hetclová, Mgr. Beáta Brošová

 • 8.20 – 10.05 | Blok I.
  Předsedající: A. Kmoníčková
  • P. Peterová | Prevence ventilátorových pneumonií (15 min)
  • R. Krohmerová, P. Hejlová | High flow kyslíková léčba (15 min)
  • P. Nerušilová, V. Zdráhalová, A. Zezulková | Vliv tejpování pro podporu peristaltiky u pacientů na UPV (15 min)
  • M. Glucková, A. Zezulková | Mladé srdce v ohrožení (10 min)
  • M. Pátková, M. Šimková Úskalí života s vrozenou srdeční vadou (10 min)
  • I. Mejtská, M. Špaček Šelest v dospívání (10 min)
  • diskuze

  • 9.50 – 10.05 | Tým Intervenční kardiologie Akutní infarkt myokardu | po celý den - dle aktuálního stavu

 • 9.50 – 11.40 | Blok II.
  Předsedající: D. Hetclová
  • L. Pavlátová, M. Nevrlá | Eisenmengerův syndrom a plicní hypertenze v těhotenství (15 min)
  • M. Zelinková, R. Sedláčková, A. Kmoníčková | AV malformace – příčina dušnosti, kazuistika (10 min)
  • V. Tomalová, R. Strouhalová | Ošetřovatelská péče po katetrizačních výkonech (10 min)
  • S. Havránková, Z. Vykydalová | 10 let s TAVI (15 min)
  • I. Bílá, L. Grabcová | Možnosti uzávěrů radiálních a femorálních vstupů na koronárním katetrizačním sále (10 min)
  • diskuze

 • 11.45 – 12.00 | Tým elektrofyziologie, J. Kautzner, T. Skála | LIVE CASE
  Komorová extrasytolie už dávno není dle Lowna

 • 13.00 – 14.55 | Blok III.
  Předsedající: Sedláčková R.
  • D. Šimková, V. Kvapilová | Endomyokardiální biopsie - kazuistika (10 min)
  • L. Březinová, Š. Dvořáková | Co já pro Tebe? Co ty pro sebe? (15 min)
  • 13.25 – 13.45 | Tým intervenční kardiologie, M. Sluka, M. Špaček | TAVI s požitím nejmodernějších technologií | LIVE CASE
  • P. Škárková, D. Hetclová | Farmakologie v kardiologii - co by sestra měla znát (15 min)
  • B. Brošová | Kardiostezka s novou náplní – nejen ICHS, ale i srdeční selhání (15 min)
  • M. Králová, K. Kovaříková | Hypertenze - co s ní (10 min)
  • D. Hetclová | Česká rčení napoví, co sestra lékaři nikdy nepoví (15 min)
  • 14.40 – 14.55 | Tým elektrofyzioologie, M. Fedorco | Kombinace SQ ICD a leadless KS v prevenci NSS | LIVE CASE
  • diskuze

 • A. Kmoníčková | závěrečné slovo

| LIVE CASE |

V průběhu programu budou ve všech blocích přednášek paralelní přímé přenosy z katetrizačních sálů I. interní kliniky - kardiologické, proto jsou časy pouze orientační.